גלריית מלונאות

ליאור גרונדמן צלם מלונאות
כוחה של תמונה מהדהד חזק במיוחד בצילומי מלונאות,
היכולת לייצר, להדגיש ולשקף אווירה נכספת ותחושות חופש, תוך בחירת זוויות המחמיאות לחלל, בחינת האור הנופל עליו והנוף המשתקף ממנו לכדי תמונה אחת מושלמת.